Badplats Mälaren, Sätrastrandsbadet S

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Mälaren, Sätrastrandsbadet S ligger i Stockholm i Stockholms län. Sätrastrandsbadet är ett relativt stort bad vid Mälarens södra strand. Badet har två kontrollpunkter, Sätrastrandsbadet N och Sätrastrandsbadet S.

Badvattenkvaliteten vid Sätrastrandsbadet S har de två senaste åren klassats som Bra

Badplatsen ligger i Mälaren, vid Alsätravägen i Skärholmen. Det är en stor badplats. Badet ligger i en bukt och består av en lång, ca 150 m, relativt långgrund, sandstrand, stora gräsytor, samt klippor norr om badplatsen. Sandbotten ligger på en geotextilmatta.

Mobila omklädningsrum med toaletter finns sommartid samt två utomhusduschar. Under sommaren bemannas badet med fritidsledare. I direkt anslutning till badet finns även lekplats, kiosk/café samt minigolfbana.

Vattnet i Mälaren, Sätrastrandsbadet S är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Mälaren-Rödstensfjärden bedöms 2009 ha God ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, då halterna för tritributyltennföreningar (TBT) överskrids.

Mälaren, Sätrastrandsbadet S hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.0°C Tjänligt Nej 7 10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 14 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 14 <10
2020-07-27 20.0°C Tjänligt Nej 5 20
2020-07-16 20.0°C Tjänligt Nej 44 <10
2020-07-13 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 360 130
2020-06-29 21.0°C Tjänligt Nej 37 20
2020-06-15 18.0°C Tjänligt Nej 12 <10
2020-06-01 17.0°C Tjänligt Nej 12 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälaren, Sätrastrandsbadet S

Mälaren, Sätrastrandsbadet N

Sätrastrandsbadet är ett relativt stort bad vid Mälarens södra strand. Badet har två kontrollpunkter, Sätrastrandsbadet N och Sätrastrandsbadet S. Badvattenkvaliteten vid Sätrastrandsbadet N klassades 2009 som Dålig och 2010 som Tillfredställande
Läs mer…

Skärholmshallen Sim- & idrottshall

Badplats Skärholmshallen Sim- & idrottshall ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Johannesdalsbadet

Badplats Mälaren, Johannesdalsbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Mälarhöjdsbadet V

Mälarhöjdsbadet ligger vid Mälarens södra strand. Badet är relativt stort och har två kontrollpunkter, Mälarhöjdsbadet V och Mälarhöjdsbadet Ö. Mälarhöjdsbadet V har de två senaster åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Södertörns Simsällskap

Badplats Södertörns Simsällskap ligger i Huddinge i Stockholms län.
Läs mer…