Badplats Mälaren, Solviksbadet

Badplats Mälaren, Solviksbadet ligger i Stockholm i Stockholms län. Solviksbadet ligger vid Mälaren. Badet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.

Solviksbadet ligger i en grund vik i nordöstra Mälaren inom Ålstensskogen. Badet är uppdelat i två avdelningar: Östra och Nakenbadet. Badet består av en cirka 150 m lång sandstrand och gräsytor och är inte särskilt grund. Bottnen består av sand.

Badet har bryggor, omklädningshytter och utomhusduschar. Vattentoaletter finns på nakenbadet och i bottenvåningen i huvudbyggnaden på östra badet. Motionsspår finns i anslutning.

Vattnet i Mälaren, Solviksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Mälaren-Rödstensfjärden bedöms 2009 ha God ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, då halterna för tritributyltennföreningar (TBT) överskrids.

Mälaren, Solviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 17.0°C Tjänligt Nej 10 10
2021-06-04 17.0°C Tjänligt Nej 38 10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 457 50
2021-05-31 18.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 457 50
2020-07-28 20.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-14 19.0°C Tjänligt Nej 5 <10
2020-06-30 20.0°C Tjänligt Nej 31 <10
2020-06-15 17.0°C Tjänligt Nej 9 <10
2020-06-02 15.0°C Tjänligt Nej 23 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2019-08-01)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälaren, Solviksbadet

Mälaren, Hägerstenshamnen

Badplats Mälaren, Hägerstenshamnen ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren Stora Essingen

Badplats Mälaren Stora Essingen ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Stora Essingen

Badplats Mälaren, Stora Essingen ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Ormberget gröndal

Badplats Ormberget gröndal ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Ormberget

Badplats Mälaren, Ormberget ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…