Badplats Mälaren, Maltesholmsbadet V

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Mälaren, Maltesholmsbadet V ligger i Stockholm i Stockholms län. Maltesholmsbadet är ett relativt stort bad och ligger vid Mälarens norra strand. Badet har två kontollpunkter, Maltesholmsbadet V och Maltesholmsbadet Ö.

Maltesholmsbadet V har de två senaste åren klassats som Utmärkt.

Maltesholmsbadet ligger vid Lambarfjärden i Mälaren och är Hässelbys största badplats. Badet ligger i Grimsta naturreservat, omgivet av skog och nära tättbebyggt område. Det är lättillgängligt och nås via Maltesholmsvägen. Badplatsen består av en långgrund sandstrand om 150 meter, två bryggor och stora öppna gräsytor.

Badet har två bryggor, badflotte, mobila torrklosetter, mobil badvaktspaviljong samt café/gatukök. Under sommaren är badet bemannat med badvakter, har fritidsverksamhet och simskola. Vidare finns grillplats och lekplats.

Vattnet i Mälaren, Maltesholmsbadet V är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Mälaren-Rödstensfjärden bedöms 2009 ha God ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, då halterna för tritributyltennföreningar (TBT) överskrids.

Mälaren, Maltesholmsbadet V hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 18.0°C Tjänligt Nej 1 10
2021-06-08 19.0°C Tjänligt Nej 36 10
2021-05-31 19.0°C Tjänligt Nej 20 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 17 30
2021-05-31 19.0°C Tjänligt Nej 20 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 17 30
2020-08-03 17.0°C Tjänligt Nej 31 10
2020-07-31 21.0°C Otjänligt Nej 1203 756
2020-07-28 19.0°C Tjänligt Nej 39 <10
2020-07-28 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 727 220
2020-07-14 19.0°C Tjänligt Nej 28 <10
2020-07-14 19.0°C Tjänligt Nej 31 <10
2020-07-03 20.0°C Tjänligt Nej 11 20
2020-06-30 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 61 240
2020-06-30 19.0°C Tjänligt Nej 5 10
2020-06-15 18.0°C Tjänligt Nej 24 40
2020-06-15 17.0°C Tjänligt Nej 24 10
2020-06-08 16.0°C Tjänligt Nej 75 60
2020-06-02 16.0°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-06-02 17.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 240 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2020-08-17)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Anders sandsröm 2020-07-26

Har varit där och badat där det var mycket bra.

Badplatser i närheten av Mälaren, Maltesholmsbadet V

Mälaren, Maltesholmsbadet Ö

Maltesholmsbadet är ett relativt stort bad och ligger vid Mälarens norra strand. Badet har två kontollpunkter, Maltesholmsbadet V och Maltesholmsbadet Ö. Maltesholmsbadet V har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Kaananbadet V

Kaananbadet är en relativt stor badplats vid Mälarens norra strand. Badet har två kontrollpunkter, Kaananbadet V och Kaananbadet Ö. Kaananbadet V har de senaste två åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Kaananbadet Ö

Kaananbadet är en relativt stor badplats vid Mälarens norra strand. Badet har två kontrollpunkter, Kaananbadet V och Kaananbadet Ö. Kaananbadet Ö har de senaste två åren klassats som Bra.
Läs mer…

Hässelby strandbad

Badplats Hässelby strandbad ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Vällingby sim- och idrottshall

Badplats Vällingby sim- och idrottshall ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…