Badplats Flatenbadet Barn

Badplats Flatenbadet Barn ligger i Stockholm i Stockholms län. I sjön Flatens nordvästra vik ligger två närliggande bad, Flatenbadet allmänna och Flatenbadet barnbadet. Flatenbadet barnbadet har de senaste två åren klassats som Utmärkt.

Badplatserna ligger i Flatens nordvästra vik. Allmänna badet är uppdelat i två avdelningar, östra samt mellersta. Längst norrut och i direkt anslutning till det allmänna badet ligger barnbadet. Stranden är långsträckt, ca 600 m, och långgrund.

Badet med bryggor och hopptorn ligger invid skog med strandpromenad längs vattnet. Vid barnbadet finns torrklosetter. Sommartid finns café samt omklädningsrum med dusch och sju vattentoaletter vid allmänna badet. Campingområde, tennisbanor, bollplan och bangolf i närheten av Allmänna badet.

Vattnet i Flatenbadet Barn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2021-06-01.

Vattenkvalitet: -

Flatenbadet Barn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 14°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 14.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2021-06-01 14.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2020-08-04 21.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-07-21 21.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-07-07 17.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-23 23.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-08 18.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2020-05-26 17.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21.8°C  (2017-08-08)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Flatenbadet Barn

Flatenbadet Allmänna

I sjön Flatens nordvästra vik ligger två närliggande bad, Flatenbadet allmänna och Flatenbadet barnbadet. Flatenbadet allmänna har de senaste två åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Ältabadet

Badplats Ältabadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Drevviken, Sköndalsbadet

Badplats Drevviken, Sköndalsbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Drevviken Sköndalsbadet

Badplats Drevviken Sköndalsbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Drevviken, Stortorpsbadet

Badplats Drevviken, Stortorpsbadet ligger i Huddinge i Stockholms län.
Läs mer…