Badplats Kärsögården

Badplats Kärsögården ligger i Ekerö i Stockholms län. Kärsögården ligger i östra delen av Ekerö kommun på ön Kärsö mitt emot Nockeby i Stockholms kommun. Vid badet finns bryggor som inringar själva badområdet.

Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en Ytvattenförekomst (Mälaren, Rödstensfjärden) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Kärsögården samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan. Badvattnet har de 3 senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Mälaren i Ekerö kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet har stora gräsytor. Botten består av sand och delvis lera.

Vid badet finns toaletter, kiosk med uteservering och badbryggor. Stor parkeringsplats finns inom gångavstånd från badet. I anslutning till badplatsen finns ett rikt utbud av aktiviteter såsom fresbeegolfbana, beachwolleybanor, basketplaner, fina strövområden mm. Under framförallt juni och augusti är här fullt av barn på kollo och sommaläger. Läs mer på www.karsogarden.se.

Vattnet i Kärsögården är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-15.

Vattenkvalitet: God ekologisk status Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Kärsögården hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-15 18.0°C Tjänligt Nej 3 30
2021-06-04 18.0°C Tjänligt Nej 10 30
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kärsögården

Mälaren, Ängbybadet V

Ängbybadet är ett stort bad beläget vid Mälaren. Badplatsen har två kontrollpunkter, Ängbybadet V och Ängbybadet Ö. Kontrollpunkten Ängbybadet V har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Ängbybadet Ö

Ängbybadet är ett stort bad beläget vid Mälaren. Badplatsen har två kontrollpunkter, Ängbybadet V och Ängbybadet Ö. Kontrollpunkten Ängbybadet Ö klassas 2010 som Utmärkt oxh 2009 som Tillfredställande.
Läs mer…

Åkeshovs sim- och idrottshall

Badplats Åkeshovs sim- och idrottshall ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Mälarhöjdsbadet Ö

Mälarhöjdsbadet ligger vid Mälarens södra strand. Badet är relativt stort och har två kontrollpunkter, Mälarhöjdsbadet V och Mälarhöjdsbadet Ö. Mälarhöjdsbadet Ö har de två senaster åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Mälarhöjdsbadet V

Mälarhöjdsbadet ligger vid Mälarens södra strand. Badet är relativt stort och har två kontrollpunkter, Mälarhöjdsbadet V och Mälarhöjdsbadet Ö. Mälarhöjdsbadet V har de två senaster åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…