Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Ekerums camping

Badplats Ekerums camping ligger i Borgholm i Kalmar län. Badvattnet är en del av Ekerums camping som ligger på Ölands västra sida. Det finns en brygga vid badplatsen.

Stranden består av en ca 450 m lång sandremsa. Badvattnet har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badet är även ett blå flagg-bad, vilket är en frivillig internationell miljöutmärkelse.

Badplatsen Ekerums camping ligger i Borgholm, strax söder om Borgholms stad. Det är en välbesökt badplats med ca 200 badande per dag. Badet är belägen i en vik med en ca 450 m lång sandstrand och ovanför detta låg gräsvegetation. Botten består av sand och det är relativt lång grunt. En del badar även på campingens västra sida som ligger väster om badviken. Längs denna västra sidan består strand och botten främst av sten.

Det finns en brygga, lekpark, hoppkudde, toaletter och parkering vid badet, samt kiosk. Vid campingen finns det även restaurange och affär samt en pool.

Vattnet i Ekerums camping är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten M n Kalmarsunds utsjövatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Ekerums camping hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 17.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-16 14.0°C Tjänligt Nej 34 80
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ekerums camping

Stora Rör

Badvattnet Stora Rör ligger på Ölands västra kust i Borgholms kommun. Det finns en ca 50 m lång strand samt en pir som nyttjas vid badande. Badplatsen ligger brevid en gästhamn. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Ispe Udde, Borgmästarviken

Badplats Ispe Udde, Borgmästarviken ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Enerevet

Badplats Enerevet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Lökenäs

Badplats Lökenäs ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Ljungnäs

Badplats Ljungnäs ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…