Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Djupvik

Betyg: 3/5 (5 röster)

Badplats Djupvik ligger i Borgholm i Kalmar län. Badplatsen Djupvik ligger på norra Öland. Stranden är ca 800 m lång och består av klappersten.

Det finns en brygga vid badet. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Borgholms kommun i samhället Djupvik. Badet är relativt väl besökt med ca 200 badande per dag. Stranden består till största del ut av klappersten, med endast några fläckar med sand närmast vattnet. Ovanför stenen tar lågvuxen gräsvegetation med en del buskar över. Botten består ett par meter ut av sten, och utanför detta av sand. Stranden är ca 800 m lång och 20 m bred. Det blir snabbt djupt.

Det finns en brygga vid badplatsen, samt toalett och parkering. I närheten finns även en liten naturcamping samt en mindre affär och restaurange.

Vattnet i Djupvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten M n Kalmarsunds utsjövatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Djupvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 17.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2020-06-16 12.0°C Tjänligt Nej 4 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Stefan särelind 2017-08-14

Toppen

Badplatser i närheten av Djupvik

Sandvik

Badvattnet Sandvik ligger på västra sidan på Öland, med en ca 280 m lång strand. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Äleklinta

Badplats Äleklinta ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Kårehamns badplats

Kårehamns badplats ligger på Ölands östra sida och består av en ca 500 m lång sandstrand. Det finns en brygga vid badplatsen. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Trosnäs

Badplats Trosnäs ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Frönäs-Wikegård

Badvattnet Frönäs-Wikegård ligger i anslutning till en camping på norra Ölands östra kust. Stranden är privatägd. Stranden består av en ca 300 m lång sandremsa. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…