Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Runsten, Bjärbybadet

Badplats Runsten, Bjärbybadet ligger i Borgholm i Kalmar län. Bjärbybadet ligger på Ölands östra sida, med en ca 450 m lång sandstrand och i anslutning till en naturcamping. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Bjärbybadet ligger i Borgholms kommun i den södra delen av kommunen, och i anslutning till en naturcamping. Den ca 450 m långa stranden har en 15-30 m bred strandremsa. Ovanför denna finns sanddyner med halvhög gräsvegetation. Botten består av sand med en del större stenar.

Det finns parkering och toaletter i form av bajamaja. Det finns även en brygga.

Vattnet i Runsten, Bjärbybadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 11,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten S Ölands kustvatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Runsten, Bjärbybadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 11°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 11.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-16 14.0°C Tjänligt Nej 15 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
13°C  (2020-07-21)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Runsten, Bjärbybadet

Bläsinge

Badplats Bläsinge ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Mellösa

Badplats Mellösa ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Stora Rör

Badvattnet Stora Rör ligger på Ölands västra kust i Borgholms kommun. Det finns en ca 50 m lång strand samt en pir som nyttjas vid badande. Badplatsen ligger brevid en gästhamn. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Ispe Udde, Borgmästarviken

Badplats Ispe Udde, Borgmästarviken ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Lökenäs

Badplats Lökenäs ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…