Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20200827 - 20200902): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger i sydvästra och norra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2020-09-02

Cyanobakterier 2020-09-02
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Borgholm, Kallbadhuset

Badplats Borgholm, Kallbadhuset ligger i Borgholm i Kalmar län. Badplatsen är belägen i en liten vik vid gästhamnen i centrala Borgholm på Öland. Viken mynnar ut i Kalmarsund.

Vid badplatsen finns brygga och toaletter. Badplatsen ligger precis utanför ett hotell samt kallbadhuset i Borgholm, och det är nära till restauranger och affärer. Badvattnet har vid den senaste klassificeringen fått bedömningen utmärkt enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i en mindre vik till Kalmarsund. Badet består av en cirka 100 m lång sandstrand, och botten består av sand. Badplatsen är välbesökt med ca 200 badande per dag vid hög säsong.

En flytbrygga finns vid badet under sommarmånaderna. Toaletter finns i gästhamnen. Runt om badplatsen finns gästhamn, hotell, restaurang och bostadshus. Det är nära in till centrala Borgholm med affärer och restauranger m.m.

Vattnet i Borgholm, Kallbadhuset är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten M n Kalmarsunds utsjövatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Borgholm, Kallbadhuset hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 18.0°C Tjänligt Nej 8 40
2020-06-16 14.0°C Tjänligt Nej 13 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Borgholm, Kallbadhuset

Borgholms Badhus

Badplats Borgholms Badhus ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Kapelludden

Badplats Kapelludden ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Sjöstugan

Badplats Sjöstugan ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Borgholm, Mejeriviken

Badplatsen Mejeriviken är belägen på Öland, Borgholms kommun, cirka 1 km nordost om Borgholms centrum i ett bostadsområde. Stranden som löper längst med viken är cirka 300 m lång. Vid badplatsen finns brygga och parkeringsplats. Mejeriviken har fått bedömningen utmärkt vid de senaste tre klassificeringarna enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Blå rör

Badplats Blå rör ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…