Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Enerevet

Badplats Enerevet är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Enerevet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2021-06-08.

Enerevet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 20.0°C Tjänligt Nej 11 <10
2020-07-20 22.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-22 19.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-08 17.0°C Tjänligt Nej <1 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Enerevet

Rafshagen

Badplats Rafshagen ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Ljungnäs

Badplats Ljungnäs ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Stora Rör

Badvattnet Stora Rör ligger på Ölands västra kust i Borgholms kommun. Det finns en ca 50 m lång strand samt en pir som nyttjas vid badande. Badplatsen ligger brevid en gästhamn. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Ispe Udde, Borgmästarviken

Badplats Ispe Udde, Borgmästarviken ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Nakenbadet

Badplats Nakenbadet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…