Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Kårehamns badplats

Badplats Kårehamns badplats ligger i Borgholm i Kalmar län. Kårehamns badplats ligger på Ölands östra sida och består av en ca 500 m lång sandstrand. Det finns en brygga vid badplatsen.

Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Kårehamns badplats ligger i Borgholms kommun. Botten består av sand och sten. Stranden består av en ca 500 m lång sandremsa som är 15-20 m bred. I vattenlinjen finns det även en del partier med sten. Ovanför sandremsan finns sanddyner bevuxna med halvhög gräsvegetation och enstaka buskar. Därefter buskmark med en del gräspartier emellan.

Vid badplatsen finns parkering och toaletter av typen utedass.

Vattnet i Kårehamns badplats är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten N Ölands kustvatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Kårehamns badplats hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 14°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 14.0°C Tjänligt Nej 1 10
2020-06-16 14.0°C Tjänligt Nej 41 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2020-08-09)
15°C  (2020-09-14)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Marianne Palmgren 2020-08-09

Toppen!

Kent Pettersson 2020-09-15

Liten och barnvänlig badplats med brygga och ponton längre ut.

Badplatser i närheten av Kårehamns badplats

Äleklinta

Badplats Äleklinta ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Djupvik

Badplatsen Djupvik ligger på norra Öland. Stranden är ca 800 m lång och består av klappersten. Det finns en brygga vid badet. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Lundegårds badplats

Badplatsen Lundegård ligger på Ölands västra sida i Borgholms kommun, strax norr om Borgholm. Stranden är ca 600 m lång men det är inte möjligt till bad längst hela sträckan. Det finns brygga ut i vattnet. Stranden är privatägd. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Klinta bodar

Badplatsen Klinta Bodar ligger på Ölands västra sida i Borgholms kommun, precis norr om Borgholm. Badplatsen ligger i en större bukt. Vid denna bukt finns det flera campingar och badställen. Det finns en brygga vid badplatsen. Stranden är ca 200 m lång och består av grus och sten. Badplatsen är från och med 2011 klassad som EU-bad.
Läs mer…

Sandvik

Badvattnet Sandvik ligger på västra sidan på Öland, med en ca 280 m lång strand. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…