Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Byxelkrok

Badplats Byxelkrok ligger i Borgholm i Kalmar län. Badplatsen är belägen på norra Öland med en cirka 550 m lång strand. Vid badet finns en brygga och parkering, i närheten finns även toaletter, kiosk och restauranger.

Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger vid Byxelkrok på norra Öland. Det är en välbesökt badplats med i snitt 200 badande per dag. Stranden är cirka 550 m lång, och består av grus och sten närmast vattenbrynet, därefter en remsa med mer sand. Ovanför detta växer enstaka tallar och buskar på lågvuxen gräsmark. Botten består till största del av grus och stenar. Det blir djupt snabbt.

Det finns en brygga vid badplatsen och parkering. Badplatsen ligger i anslutning till samhället Byxelkrok och där finns det toaletter, kiosk, restauranger samt en del små butiker.

Vattnet i Byxelkrok är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten N n Kalmarsunds utsjövatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Byxelkrok hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 17.0°C Tjänligt Nej 18 <10
2020-07-10 15.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-09 13.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Byxelkrok

Tokenäs camping, Byxelkrok

Badplats Tokenäs camping, Byxelkrok ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Tokenäs

Badplats Tokenäs ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Grankullavik

Badplats Grankullavik ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Nordpoolen bad & spa, Böda sand

Badplats Nordpoolen bad & spa, Böda sand ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda Sand

Badplatsen ligger i en stor bukt på norra Ölands östrasida och med en lång badstrand på minst 1500 m. Vid badet finns en flyttbrygga och en stor camping. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badet är även ett blå flagg-bad, vilket är en frivillig internationell miljöutmärkelse.
Läs mer…