Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Stora Rör

Badplats Stora Rör ligger i Borgholm i Kalmar län. Badvattnet Stora Rör ligger på Ölands västra kust i Borgholms kommun. Det finns en ca 50 m lång strand samt en pir som nyttjas vid badande.

Badplatsen ligger brevid en gästhamn. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen Stora Rör ligger i samhället Stora Rör söder om Borgholms stad. Den ca 50 m långa stranden består av en 5-10 m bred remsa med grus och sten. Ovanför den består vegetationen av lågvuxen gräsvegetation. Botten består av sand.

Det finns toaletter vid badplatsen och parkering en bit ifrån. Då badplatsen ligger i samhället Stora Rör finns det en gästhamn och restaurang i närheten av badet.

Vattnet i Stora Rör är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten S n Kalmarsund. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Stora Rör hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 17.0°C Tjänligt Nej 4 <5
2020-06-16 14.0°C Tjänligt Nej 5 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stora Rör

Ispe Udde, Borgmästarviken

Badplats Ispe Udde, Borgmästarviken ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Lökenäs

Badplats Lökenäs ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Ekerums camping

Badvattnet är en del av Ekerums camping som ligger på Ölands västra sida. Det finns en brygga vid badplatsen. Stranden består av en ca 450 m lång sandremsa. Badvattnet har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badet är även ett blå flagg-bad, vilket är en frivillig internationell miljöutmärkelse.
Läs mer…

Enerevet

Badplats Enerevet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Saxnäs

Badplats ca 3 km norr om Ölandsbron. Strandbad med ca 300 m sandstrand, gräsytor och bryggor. Långgrund sandbotten. Badplatsen har kapacitet för fler än 200 per dag. Badet är anslutet till Blå Flagg. Badet är ett EU-bad. Närhet till Kronocamping Saxnäs med dess faciliteter.
Läs mer…