Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Sandvik

Badplats Sandvik ligger i Borgholm i Kalmar län. Badvattnet Sandvik ligger på västra sidan på Öland, med en ca 280 m lång strand. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i samhället Sandvik i norra delen i Borgholms kommun. Stranden består av en 5 m bred strandremsa närmast vattnet, och därefter en remsa, 15-20 m bred, med klappersten. Ovanför denna växer sparsamt med vegetation på stenmark. Botten består av sand.

Vid badplatsen finns det parkering och toaletter. Då badplatsen ligger i samhället Sandvik, så finns det närhet till gästhamn, restauranger och mataffär.

Vattnet i Sandvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten N n Kalmarsunds utsjövatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Sandvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 17.5°C Tjänligt Nej 19 <10
2020-07-07 17.0°C Tjänligt Nej 33 100
2020-06-09 15.0°C Tjänligt Nej 6 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sandvik

Djupvik

Badplatsen Djupvik ligger på norra Öland. Stranden är ca 800 m lång och består av klappersten. Det finns en brygga vid badet. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Trosnäs

Badplats Trosnäs ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Frönäs-Wikegård

Badvattnet Frönäs-Wikegård ligger i anslutning till en camping på norra Ölands östra kust. Stranden är privatägd. Stranden består av en ca 300 m lång sandremsa. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Kårehamns badplats

Kårehamns badplats ligger på Ölands östra sida och består av en ca 500 m lång sandstrand. Det finns en brygga vid badplatsen. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Äleklinta

Badplats Äleklinta ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…