Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Böda hamn

Badplats Böda hamn ligger i Borgholm i Kalmar län. Badplatsen är belägen på norra Ölands östrasida. Sandstranden är cirka 500 m lång och badplatsen ligger intill en gäst- och fiskehamn.

Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger vid Böda hamn i Borgholms kommun. Badet ligger i en bukt och sandstranden är cirka 500 m lång. Bakom denna ligger sanddyner som är bevuxna med halvhög-hög vegetation av gräs och örter. Ovanför dessa växer lägre gräsvegetation. Botten består av sand.

Det finns parkering vid badet. Badplatsen ligger brevid en camping samt en gäst- och fiskehamn. I hamnen finns det toalett och kiosk. Under sommrarna finns det även en pub i hamnen.

Vattnet i Böda hamn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten N Ölands kustvatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Böda hamn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 15.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-07 14.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2020-06-09 13.0°C Tjänligt Nej 2 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Böda hamn

Kyrketorp Camping

Badplats Kyrketorp Camping ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping

Badplatsen är beläggen på norra Ölands östrasida. Stranden är ca 450 m lång och ligger i anslutning till en camping. Badplatsen är från och med 2011 klassad som EU-bad.
Läs mer…

Bödabukten

Badplats Bödabukten ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda Sand

Badplatsen ligger i en stor bukt på norra Ölands östrasida och med en lång badstrand på minst 1500 m. Vid badet finns en flyttbrygga och en stor camping. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badet är även ett blå flagg-bad, vilket är en frivillig internationell miljöutmärkelse.
Läs mer…

Nordpoolen bad & spa, Böda sand

Badplats Nordpoolen bad & spa, Böda sand ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…