Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping

Badplats Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping ligger i Borgholm i Kalmar län. Badplatsen är beläggen på norra Ölands östrasida. Stranden är ca 450 m lång och ligger i anslutning till en camping.

Badplatsen är från och med 2011 klassad som EU-bad.

Badplatsen ligger vid Böda Riviera/Kyrketorps familjecamping i Borgholms kommun. Badet ligger i södra delen av Böda bukten och sandstranden är ca 450 m. Strandremsan är ca 20-30 m bred, ovanför denna finns sanddyner bevuxna med hög gräsvegetation, och bakom dessa ligger campingens anlagda gräsmattor. Botten består av sand.

Det finns parkering vid badet. Toalett finns ca 100 m från badet, och på campingen finns jourlivs, restaurang, minigolf och lekplatser, samt olika aktiviteter för barn.

Vattnet i Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2020-07-10.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten N Ölands kustvatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 14°C
2020-07-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-10 14.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-09 14.0°C Tjänligt Nej 29 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping

Kyrketorp Camping

Badplats Kyrketorp Camping ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda hamn

Badplatsen är belägen på norra Ölands östrasida. Sandstranden är cirka 500 m lång och badplatsen ligger intill en gäst- och fiskehamn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Bödabukten

Badplats Bödabukten ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda Sand

Badplatsen ligger i en stor bukt på norra Ölands östrasida och med en lång badstrand på minst 1500 m. Vid badet finns en flyttbrygga och en stor camping. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badet är även ett blå flagg-bad, vilket är en frivillig internationell miljöutmärkelse.
Läs mer…

Nordpoolen bad & spa, Böda sand

Badplats Nordpoolen bad & spa, Böda sand ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…