Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Kesnäsviken

Badplats Kesnäsviken ligger i Borgholm i Kalmar län. Badvattnet Kesnäsviken ligger på norra Ölands östra kust med en ca 1000 m lång sandstrand. I närheten finns campingverksamhet.

Badvattnet har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badet är även ett blå flagg-bad, vilket är en frivillig internationell miljöutmärkelse.

Kesnäsviken ligger i Borgholms kommun på Öland, och är en större vik med en stor badplats med ca 200 badande per dag. Stranden består av en ca 1000 m lång och 15-25 m bred remsa med sand. Dynerna ovanför denna är bevuxen med halvhög gräsvegetation, och bakom dessa växer lågvuxen strandängsvegetation av den unika typen sandgräshed, som bara finns på ett fåtal platser i Sverige. Botten består av sand.

Det finns parkering och toalett vid badplatsen. I närheten finns även camping.

Vattnet i Kesnäsviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,5°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten N Ölands kustvatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Kesnäsviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 15.5°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-07 13.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-09 13.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2020-08-30)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kesnäsviken

Sandbybadet

Badplats Sandbybadet ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Åkerbobadets simhall, Löttorp

Badplats Åkerbobadets simhall, Löttorp ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda hamn

Badplatsen är belägen på norra Ölands östrasida. Sandstranden är cirka 500 m lång och badplatsen ligger intill en gäst- och fiskehamn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Kyrketorp Camping

Badplats Kyrketorp Camping ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping

Badplatsen är beläggen på norra Ölands östrasida. Stranden är ca 450 m lång och ligger i anslutning till en camping. Badplatsen är från och med 2011 klassad som EU-bad.
Läs mer…