Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Byrum-Sandvik

Badplats Byrum-Sandvik ligger i Borgholm i Kalmar län. Badplatsen Byrum-Sandvik är belägen på norra Öland. Sandstranden är lång, minst 1500 m.

Delar av stranden ligger inom Bödakustens västra naturreservat. Ölands raukar finns också strax söder om badplatsen. Vid badet finns parkering, toaletter och kiosk, badet gränsar till en gästhamn i söder. De senaste tre åren har badvattnet vid klassificeringen fått bedömningen utmärkt enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Byrums Sandvik på västra sidan på Öland i Borgholms kommun. Det är en stor badplats med cirka 200 badande per dag. Sandstranden stäcker sig från gästhamnen i söder och ca 1500 m norr ut, det är en cirka 10-20 m bred strandremsa. Ovanför denna finns sanddyner där det växer halvhög gräsvegetation, med inslag av partier med buskar som blir allt större ju längre norrut man kommer. Botten består av sand i söder och längre norr ut blir det mer och mer grus och sten.

Det finns toaletter, kiosk och parkering i anslutning till badplatsen. I söder gränsar badplatsen till en gästhamn.

Vattnet i Byrum-Sandvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten N n Kalmarsunds utsjövatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Byrum-Sandvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 17.0°C Tjänligt Nej 35 40
2020-07-10 16.0°C Tjänligt Nej 4 <9
2020-06-09 14.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Byrum-Sandvik

Tokenäs

Badplats Tokenäs ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Kyrketorp Camping

Badplats Kyrketorp Camping ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Böda Riviera - Kyrketorps familjecamping

Badplatsen är beläggen på norra Ölands östrasida. Stranden är ca 450 m lång och ligger i anslutning till en camping. Badplatsen är från och med 2011 klassad som EU-bad.
Läs mer…

Böda hamn

Badplatsen är belägen på norra Ölands östrasida. Sandstranden är cirka 500 m lång och badplatsen ligger intill en gäst- och fiskehamn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Bödabukten

Badplats Bödabukten ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…