Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20190709 - 20190715): Den senaste veckan har cyanobakterier detekterats i Finska viken och i Egentliga Östersjön söder om Skärgårdshavet ner till Södra Östersjön söder om skåne. Utfärdat av: K. Matsson
2019-07-15

Cyanobakterier 2019-07-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplatsen Järnavik

Badplatsen Järnavik är ett havsbad i Ronneby i Blekinge län.

Vattnet i Järnavik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2019-06-27.

Järnavik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 18°C
2019-06-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-06-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-06-27 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Järnavik

Köpegård

Badplatsen Köpegård ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Nytäppet

Badplatsen Nytäppet ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Svartasjön

Badplatsen Svartasjön ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Saxemara yttre

Badplatsen Saxemara yttre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Saxemara inre

Badplatsen Saxemara inre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…