Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20190709 - 20190715): Den senaste veckan har cyanobakterier detekterats i Finska viken och i Egentliga Östersjön söder om Skärgårdshavet ner till Södra Östersjön söder om skåne. Utfärdat av: K. Matsson
2019-07-15

Cyanobakterier 2019-07-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplatsen Nytäppet

Badplatsen Nytäppet är ett havsbad i Karlshamn i Blekinge län.

Vattnet i Nytäppet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,3°C uppmätt 2019-06-26.

Nytäppet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 19°C
2019-06-26
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-06-26

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-06-26 19.3°C Tjänligt Nej <10 1
2019-06-03 13.9°C Tjänligt Nej <10 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Nytäppet

Köpegård

Badplatsen Köpegård ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Kollevik

Badplatsen Kollevik ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Svartasjön

Badplatsen Svartasjön ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Väggabadet

Badplatsen Väggabadet ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Järnavik

Badplatsen Järnavik ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…