Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Millegarne

Badplats Millegarne är ett havsbad i Ronneby i Blekinge län.

Vattnet i Millegarne är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 24,5°C uppmätt 2020-07-28.

Millegarne hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 25°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 24.5°C Tjänligt Ingen uppgift 13 11
2020-06-04 18.6°C Tjänligt Ingen uppgift 10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
24°C  (2020-06-28)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Bratt 2020-06-28

Långgrund men härlig för alla åldrar.

Badplatser i närheten av Millegarne

Gökalv

Badplats Gökalv ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Kuggeboda

Badplats Kuggeboda ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Karön

Badplats Karön ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Ekenäs

Badplats Ekenäs ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Saxemara inre

Badplats Saxemara inre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…