Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gökalv

Badplats Gökalv är ett havsbad i Ronneby i Blekinge län.

Vattnet i Gökalv är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2020-07-28.

Gökalv hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 16.5°C Tjänligt Ingen uppgift 2 1
2020-06-04 14.7°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
17°C  (2017-07-05)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gökalv

Millegarne

Badplats Millegarne ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Karön

Badplats Karön ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Ekenäs

Badplats Ekenäs ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Saxemara inre

Badplats Saxemara inre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Saxemara yttre

Badplats Saxemara yttre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…