Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Saxemara inre

Badplats Saxemara inre är ett havsbad i Ronneby i Blekinge län.

Vattnet i Saxemara inre är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-28.

Saxemara inre hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 3 2
2020-06-04 15.6°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Saxemara inre

Saxemara yttre

Badplats Saxemara yttre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Ekenäs

Badplats Ekenäs ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Karön

Badplats Karön ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Gökalv

Badplats Gökalv ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Härstorpssjön

Badplats Härstorpssjön ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…