Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Köpegård

Badplats Köpegård är ett havsbad i Karlshamn i Blekinge län.

Vattnet i Köpegård är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,4°C uppmätt 2020-07-27.

Köpegård hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 17.4°C Tjänligt Nej 31 30
2020-06-29 24.6°C Tjänligt Ingen uppgift <74 <10
2020-06-02 15.7°C Tjänligt Nej 20 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
15°C  (2020-08-06)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Köpegård

Järnavik

Badplats Järnavik ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Nytäppet

Badplats Nytäppet ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Svartasjön

Badplats Svartasjön ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Trehörnan

Badplats Trehörnan ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Kollevik

Badplats Kollevik ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…