Badplats Hönö, Jungfruviken

Badplats Hönö, Jungfruviken ligger i Öckerö i Västra Götalands län. Badvattnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland. Badet är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG.

Badet består av två små vikar mot öster med ca 60 meter sandstrand samt klippor. Vid badet finns badbrygga och en flotte. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.

Jungfruviken är en badplats bestående av två små vikar på Hönö i Öckerö kommun. Badplatsen ligger på Hönös östra sida och är väl skyddat för västliga vindar. Det är en relativ stor badplats med i snitt 200 besökande per dag. Badet har gräsytor som klipps och en remsa med sand och småsten ner mot vattnet. Långgrunt 0- 2 meter och har en botten med inslag av sand, småsten och snäckor. Klippbadet har hällar ner mot vattent och botten består av sand och småsten. Djupet är mellan 0- 2 meter. Det finns badstegar och en flytbrygga som är ca 15 meter samt en flotte. Livboj och båtshake finns.

Det finns torrklosett, grillplats och soptunnor. Simskola drivs under fyra veckor på sommaren. I badplatsens anslutning finns en motionsslinga på drygt 2 km. Till parkering är det ca 500 meter och kollektivtrafik ca 1500 meter.

Vattnet i Hönö, Jungfruviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,5°C uppmätt 2021-09-22.

Vattenkvalitet: God ekologisk och kemisk status

Hönö, Jungfruviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 16°C
2021-09-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-07-21 20.3°C Tjänligt Nej 3 46
2021-07-01 17.9°C Tjänligt Nej 5 6
2021-06-11 16.5°C Tjänligt Nej 23 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Hönö, Jungfruviken

Inga recensioner av Hönö, Jungfruviken ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hönö, Jungfruviken

Grötö, Knöten

Badplats Grötö, Knöten ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hönö, Lapposand

Badvattnet är ett havsbad beläget på Öckerö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU-bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badvattnet består av många små vikar mot väster med en blandning av strand och klippor. Badvattnets klassificering enligt baddirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.
Läs mer…

Hönö, Hästen

Badvatnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet är en havsvik mot väster med ca 40 meter strand samt klippor. Vid badet finns en flytbrygga samt badstegar. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Fotö, Vivik

Badvattnet är ett havsbad och beläget på Fotö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet har en liten sandstrand, gräsyta samt klippor. Vid badet finns flytbrygga och hopptorn. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Kalvsund, Körrgårn

Badplats Kalvsund, Körrgårn ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…