Badplats Hönö, Hästen

Badplats Hönö, Hästen ligger i Öckerö i Västra Götalands län. Badvatnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet är en havsvik mot väster med ca 40 meter strand samt klippor.

Vid badet finns en flytbrygga samt badstegar. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.

Hästens badplats ligger i en vik mot västerhavet på Hönö i Öckerö kommun. Badet är mycket utsatt för västliga vindar. Det är en relativ stor badplats med i snitt 200 besökande per dag. Badet har gräsytor som klipps och en remsa med sand/småsten ner mot stranden. Långgrunt 0 - 3 meter och har en botten med inslag av småsten, tång och snäckor. Klippbadet består av berghällar som sluttar ner mot vattnet. Djupet är mellan 0 - 3 meter. Det finns badstegar och en flytbrygga som är ca 15 meter. Det finns livboj och båtshake.

Det finns WC, dusch, omklädningshytt, grillplats, bänkar med bord och soptunnor. Simskola drivs under fyra veckor på sommaren. Saknas parkering men kollektivtrafik ca 500 meter.

Vattnet i Hönö, Hästen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2021-06-11.

Vattenkvalitet: God ekologisk och kemisk status

Hönö, Hästen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-11
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-11

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-11 16.5°C Tjänligt Nej 3 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hönö, Hästen

Hönö, Lapposand

Badvattnet är ett havsbad beläget på Öckerö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU-bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badvattnet består av många små vikar mot väster med en blandning av strand och klippor. Badvattnets klassificering enligt baddirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.
Läs mer…

Hönö, Jungfruviken

Badvattnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland. Badet är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet består av två små vikar mot öster med ca 60 meter sandstrand samt klippor. Vid badet finns badbrygga och en flotte. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Fotö, Vivik

Badvattnet är ett havsbad och beläget på Fotö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet har en liten sandstrand, gräsyta samt klippor. Vid badet finns flytbrygga och hopptorn. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Öckerö, Saltasviken

Badplats Öckerö, Saltasviken ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Grötö, Knöten

Badplats Grötö, Knöten ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…