Badplats Öckerö, Hjälvik

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Öckerö, Hjälvik ligger i Öckerö i Västra Götalands län. Badvattnet är ett havsbad beläget på Öckerö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG.

Badet ligger i en havsvik mot väster med ca 60 meter strand samt klippor. Det finns badbrygga och badstegar. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.

Hjälvik badplats ligger i en vik på Öckerö i Öckerö kommun. Badplatsen ligger på öns västra sida och är mycket utsatt vid västliga vindar. Det är en stor badplats med i snitt 200 besökare per dag. Badet har stora gräsytor som klipps och en remsa med sand och småsten ner mot vattnet. Det är långgrunt 0 - 1,5 meter och botten består av sand med inslag av småsten, tång och snäckor. Klippbadet är berghällar som sluttar ner mot vattnet och botten består av sand och småsten. Djupet är mellan 0 - 1,5 meter. Det finns badstegar och en flytbrygga som är 15 meter lång. Livboj och båtshake finns.

Det finns WC, dusch, omklädningshytt, grillplats, soptunnor och en plan för beachvolleyboll. Simskola bedrivs under fyra veckor på sommaren. Bilparkering finns ca 500 meter från badplatsen.

Vattnet i Öckerö, Hjälvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,4°C uppmätt 2021-06-11.

Vattenkvalitet: God ekologisk och kemisk status

Öckerö, Hjälvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-11
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-11

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-11 16.4°C Tjänligt Nej 2 6
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2017-08-07)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Linnèa 2019-05-19

Bästa någonsin

Badplatser i närheten av Öckerö, Hjälvik

Öckerö, Saltasviken

Badplats Öckerö, Saltasviken ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hälsö, Tjolmen

Badplats Hälsö, Tjolmen ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Kalvsund, Körrgårn

Badplats Kalvsund, Körrgårn ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hönö, Lapposand

Badvattnet är ett havsbad beläget på Öckerö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU-bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badvattnet består av många små vikar mot väster med en blandning av strand och klippor. Badvattnets klassificering enligt baddirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.
Läs mer…

Björkö, Klarvik

Badplats Björkö, Klarvik ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…