Badplats Fotö, Vivik

Betyg: 4/5 (11 röster)

Badplats Fotö, Vivik ligger i Öckerö i Västra Götalands län. Badvattnet är ett havsbad och beläget på Fotö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet har en liten sandstrand, gräsyta samt klippor.

Vid badet finns flytbrygga och hopptorn. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.

Vivik är en badplats i ett sund mellan Fotö och Risö i Öckerö kommun. Det är en badplats med i snitt 200 besökande per dag. Badet har sluttande gräsytor som klipps och en remsa med sand mot vattnet. Badet är långgrunt 1 - 2 meter och har sandbotten med inslag med småsten och snäckskal. Klippbadet består av berghällar som sluttar ner mot vattnet. Det finns badstegar. Vid hopptorn och trampolin är djupet 3,8 meter. Det finns en ca 30 meter lång flytbrygga som går i ett U och hopptornet har två avsatser 1,5 och 3 meter. Det finns livboj och båtshake

Det finns WC, grillplats, soptunnor och bänk med bord. Simskola drivs under 4 veckor på sommaren. Parkering och kollektivtrafik ca 400 meter

Vattnet i Fotö, Vivik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2020-07-22.

Vattenkvalitet: God ekologisk och kemisk status

Fotö, Vivik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-22

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-22 17.5°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-02 18.1°C Tjänligt Nej 1 10
2020-06-11 16.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Samuel 2019-06-25

Var där idag med min gode vän som bor på öa. En riktig fotöbo. Massa fint. Speciellt för onga. Massa läit är det med och massa gött kaffi drack jag me

Badplatser i närheten av Fotö, Vivik

Hönö, Jungfruviken

Badvattnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland. Badet är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet består av två små vikar mot öster med ca 60 meter sandstrand samt klippor. Vid badet finns badbrygga och en flotte. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Hönö, Hästen

Badvatnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet är en havsvik mot väster med ca 40 meter strand samt klippor. Vid badet finns en flytbrygga samt badstegar. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Hönö, Lapposand

Badvattnet är ett havsbad beläget på Öckerö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU-bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badvattnet består av många små vikar mot väster med en blandning av strand och klippor. Badvattnets klassificering enligt baddirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.
Läs mer…

Grötö, Knöten

Badplats Grötö, Knöten ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Öckerö, Saltasviken

Badplats Öckerö, Saltasviken ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…