Badplats Hönö, Lapposand

Badplats Hönö, Lapposand ligger i Öckerö i Västra Götalands län. Badvattnet är ett havsbad beläget på Öckerö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland. Badet är registrerat som EU-bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet består av många små vikar mot väster med en blandning av strand och klippor. Badvattnets klassificering enligt baddirektivet 2006/7/EG, beräknat på de senaste fyra åren, är utmärkt.

Lapposand är en badplats med många små vikar mot väster beläget på Hönö i Öckerö kommun. Badplatsen är mycket utsatt vid västliga vindar. Det är en relativt stor badplats med i snitt ca 200 besökande per dag. Badet har gräsytor som klipps och en remsa med sand/småsten mot vattent. Långgrunt 0 - 1,5 meter och har en botten med sand, tång och snäckskal. Klippbadet har berghällar ner mot vattnet med en botten av sand och småsten. Djupet är 0 - 1,5 meter. Det finns badstegar och en flytbrygga som är ca 15 meter samt en flotte. Livboj och båtshake finns.

Det finns WC, dusch, omklädningshytt, grillplats och soptunnor. Simskola bedrivs underfyra veckor på sommaren. Ett antal badstegar finns på olika ställen. Till parkering är det ca 500 meter och kollektivtrafik 1500 meter.

Vattnet i Hönö, Lapposand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,7°C uppmätt 2021-09-20.

Vattenkvalitet: God ekologisk och kemisk status

Hönö, Lapposand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 17°C
2021-09-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-04 21.0°C Tjänligt Nej 16 30
2021-07-29 19.6°C Otjänligt Nej 1300 345
2021-07-21 20.4°C Tjänligt m. Anm. Nej 104 52
2021-07-01 17.7°C Tjänligt Nej 4 2
2021-06-11 16.5°C Tjänligt Nej 2 11
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapporterade temperaturer:

Temp Datum
19°C 2019-06-29

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Hönö, Lapposand

Vivik 2019-06-29

Bra

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hönö, Lapposand

Hönö, Hästen

Badvatnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet är en havsvik mot väster med ca 40 meter strand samt klippor. Vid badet finns en flytbrygga samt badstegar. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Öckerö, Saltasviken

Badplats Öckerö, Saltasviken ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hönö, Jungfruviken

Badvattnet är ett havsbad och beläget på Hönö i södra delen av Bohuslän i Västra Götaland. Badet är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet består av två små vikar mot öster med ca 60 meter sandstrand samt klippor. Vid badet finns badbrygga och en flotte. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…

Grötö, Knöten

Badplats Grötö, Knöten ligger i Öckerö i Västra Götalands län.
Läs mer…

Fotö, Vivik

Badvattnet är ett havsbad och beläget på Fotö i södra delen av Bohuslän, Västra Götaland och är registrerat som EU bad i enlighet med direktiv 2006/7/EG. Badet har en liten sandstrand, gräsyta samt klippor. Vid badet finns flytbrygga och hopptorn. Badvattnets klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG beräknat på de senaste fyra åren är utmärkt.
Läs mer…