Badplats Stensjön

Betyg: 4/5 (2 röster)

Badplatsen Stensjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län. Badvattnet Stensjön är en näringsrik sjö, ca 45 ha stor, med två kommunala badplatser belägen i Västra Götaland. Den är förbunden med Rådasjön, Mölndals stads vattentäkt, genom det sk Ståloppet.

Stensjön har en mycket snabb vattenomsättning, ca 11 dygn och den har en artrik fauna. I sjön finns bland annat flodkräfta. Stensjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Stensjöns badplats är en kommunal badplats vid John Halls väg, mellan Rådavägen och Gunnebobro. Badplatsen är mycket barnvänlig, och har en mycket långgrund sandbotten. Toaletter finns.
Det är kallt när man hoppar i men det blir varmare efter 10 sec.

Vattnet i Stensjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,1°C uppmätt 2021-09-16.

Vattenkvalitet: Kemisk och biologisk data för vattenföekomsten saknas men då förhållandena i strax uppstörms liggande Rådasjön är goda, ekologiskt, kan statusen antas vara god även här. Kemiskt uppnås ej god status.

Stensjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 17°C
2021-09-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-16

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-16 20.1°C Tjänligt Nej 49 70
2021-08-02 21.6°C Tjänligt Nej 23 <10
2021-07-30 21.5°C Tjänligt m. Anm. Nej 86 160
2021-07-26 24.6°C Tjänligt m. Anm. Nej 118 230
2021-07-15 28.3°C Tjänligt m. Anm. Nej 79 160
2021-07-12 23.8°C Otjänligt Nej 222 340
2021-07-08 25.1°C Tjänligt Nej 69 90
2021-07-05 24.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 116 90
2021-06-14 18.5°C Tjänligt Nej 50 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapporterade temperaturer:

Temp Datum
23°C 2020-08-16
18.3°C 2020-06-05
16°C 2017-09-05

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Stensjön

Gabriel Eriksson 2016-06-07

Den är bra för att den är bra

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stensjön

Stensjön, John Halls väg

Badplats Stensjön, John Halls väg ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Stensjön väster

Badvattnet Stensjön är en näringsrik sjö, ca 45 ha stor, med två kommunala badplatser belägen i Västra Götaland. Den är förbunden med Rådasjön, Mölndals stads vattentäkt, genom det sk Ståloppet. Stensjön har en mycket snabb vattenomsättning, ca 11 dygn, och den har en artrik fauna. I sjön finns bland annat flodkräfta. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Rådasjön

Badvattnet Rådasjön är en 210 ha stor sjö, belägen i Västra Götaland. Det är en handikappsanpassad badplats med brygga. Rådasjön är en måttligt näringsrik sjö med artrik fiskfauna. Rådasjön är även dricksvattentäkt för Mölndals stad. Rådasjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Kikås långvatten

Badplats Kikås långvatten ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Södra Långvattnet

Badvattnet Södra Långevattnet är en 11 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Sjön har regelbundet kalkats sedan mitten av 1960-talet. Fiskfaunan i sjön består förutom av utplanterade bäckröding, regnbåge och öring av bland annat gädda, sutare, ål och småspigg. För fiske krävs fiskekort. Södra Långevattnet användes tidigare som vattentäkt, men numera sker inget uttag. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…