Badplats Siggeforasjön

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Siggeforasjön ligger i Uppsala i Uppsala län. Badvattnet Siggeforabadet ligger i Siggeforasjön, en relativt liten insjö belägen i Uppland. Vid badet finns bryggor.

Badvattnet Siggeforabadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG.Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst som inte är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Siggeforabadet med dess provtagningspunkt visas på karta

Siggeforabadet ligger i Siggeforasjön i Uppsala kommun. Stranden består av gräs och närmast vattenbrynet av sand. Det finns träd på stranden.

Grillplatser, toaletter, omklädningshytter, duschar (avsedda för campinggäster i första hand), camping och servering.

Vattnet i Siggeforasjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-17.

Vattenkvalitet: Badvattnet Siggeforasjön är inte utpekad vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten och därmed heller inte klassad enligt direktivet

Siggeforasjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-17
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-17

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-17 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift <23 <10
2020-06-22 24.0°C Tjänligt Nej 1 13
2020-06-02 18.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
25°C  (2018-05-26)
22°C  (2018-06-09)
26°C  (2018-07-14)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Siggeforasjön

Huddunge, Myrsjöbadet

Badplats Huddunge, Myrsjöbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Vittinge, Tenabadet

Badplats Vittinge, Tenabadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Morgongåva, Axsjöbadet

Badplats Morgongåva, Axsjöbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Harbo, Laksjöbadet

Badplats Harbo, Laksjöbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Heby Sim & Sporthall

Badplats Heby Sim & Sporthall ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…