Badplats Harbo, Laksjöbadet

Badplats Harbo, Laksjöbadet är ett insjöbad i Heby i Uppsala län.

Vattnet i Harbo, Laksjöbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-01.

Harbo, Laksjöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 17.0°C Tjänligt Nej 4 5
2020-07-07 18.0°C Tjänligt Nej 1 3
2020-06-23 23.0°C Tjänligt Nej 2 47
2020-06-02 19.0°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Harbo, Laksjöbadet

Huddunge, Myrsjöbadet

Badplats Huddunge, Myrsjöbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Siggeforasjön

Badvattnet Siggeforabadet ligger i Siggeforasjön, en relativt liten insjö belägen i Uppland. Vid badet finns bryggor. Badvattnet Siggeforabadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG.Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst som inte är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Siggeforabadet med dess provtagningspunkt visas på karta
Läs mer…

Toften, Ettingsandsbadet

Badplats Toften, Ettingsandsbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Ubblixbo

Badplats Ubblixbo ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Älvåsa, Färnösandsbadet

Badplats Älvåsa, Färnösandsbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…