Badplats Morgongåva, Axsjöbadet

Badplats Morgongåva, Axsjöbadet är ett insjöbad i Heby i Uppsala län.

Vattnet i Morgongåva, Axsjöbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-06-01.

Morgongåva, Axsjöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 16.0°C Tjänligt Nej <1 16
2020-07-21 19.0°C Tjänligt Nej 54 39
2020-07-07 18.0°C Tjänligt Nej 6 2
2020-06-23 23.0°C Tjänligt Nej 3 <1
2020-06-02 20.0°C Tjänligt Nej 4 5
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Morgongåva, Axsjöbadet

Heby Sim & Sporthall

Badplats Heby Sim & Sporthall ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Vittinge, Tenabadet

Badplats Vittinge, Tenabadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Huddunge, Myrsjöbadet

Badplats Huddunge, Myrsjöbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…

Siggeforasjön

Badvattnet Siggeforabadet ligger i Siggeforasjön, en relativt liten insjö belägen i Uppland. Vid badet finns bryggor. Badvattnet Siggeforabadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG.Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst som inte är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Siggeforabadet med dess provtagningspunkt visas på karta
Läs mer…

Enåker, Venenbadet

Badplats Enåker, Venenbadet ligger i Heby i Uppsala län.
Läs mer…