Badplats Lötsjön, Borgardalsbadet

Betyg: 4/5 (2 röster)

Badplats Lötsjön, Borgardalsbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Lötsjön är en liten insjö, 0,6km², som ligger i Uppland. Badplatsen har bryggor och en 50 m lång sandstrand och intill badet finns en hopplattform.

Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Borgardalsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Borgardalsbadet_xx.jpeg

Borgardalsbadet ligger i Lötsjön som är en insjö i Upplsala kommun. Badet har en 50 m lång strand. Stranden består av gräs och närmast vatttnet sand. Det finns klipphällar.

Torrklosetter (handikappanpassade)

Vattnet i Lötsjön, Borgardalsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,1°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badvattnet Lötsjön, Borgardalbadet är inte utpekad vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten och därmed heller inte klassad enligt direktivet

Lötsjön, Borgardalsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.1°C Tjänligt Nej 2 <1
2020-07-24 21.0°C Tjänligt Nej <1 <1
2020-06-29 24.2°C Tjänligt Nej 12 33
2020-06-08 17.0°C Tjänligt Nej <1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lötsjön, Borgardalsbadet

Fjällnorabadet

Fjällnorabadet ligger i sjön Trehörningen, som är ca 1,3 km², i Uppland. På badplatsen finns omklädningshytter, bryggor, hopptorn, flytbrygga och en 100 m lång sandstrand. Badplatsen är försedd med ramp och brygga för funktionshindrade. På området finns även en separat naturistbadplats. Hundbadplats finns 600 m från badet. Badvattnet Fjällnorabadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Fjällnora Naturistbad

Fjällnoras naturistbad ligger i sjön Ramsen, som är 0,4 km², i Uppsala kommun, Uppland. Badplatsen har en knappt 10 m lång strand med bryggor. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Fjällnora naturistbad samt dess provtagningspunkt visas på karta fjällnoranaturistbad_xx.jpeg
Läs mer…

Funbosjön, Näsuddsbadet

Näsuddsbadet ligger i Funbosjöns (1,8 km²) norra del, i Uppland. Här finns omklädningshytter och bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Funbosjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Näsuddsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Näsuddsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Norrsjön, Eda

Badplats Norrsjön, Eda ligger i Tierp i Uppsala län.
Läs mer…

Södersjöbadet

Södersjön är en liten insjö, 0,5 km², belägen i Uppland. Badplatsen är försedd med bryggor, en separat flytbrygga och omklädningshytter och har en ca 10 m lång strand.Ytvattenförekomsten med badvattnet Södersjöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta södersjöbadet_xx.jpe
Läs mer…