Badplats Fjällnora Naturistbad

Betyg: 3/5 (8 röster)

Badplats Fjällnora Naturistbad ligger i Uppsala i Uppsala län. Fjällnoras naturistbad ligger i sjön Ramsen, som är 0,4 km², i Uppsala kommun, Uppland. Badplatsen har en knappt 10 m lång strand med bryggor.

Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Fjällnora naturistbad samt dess provtagningspunkt visas på karta fjällnoranaturistbad_xx.jpeg

Badplatsen ligger i sjön Ramsen, Uppsala kommun. Det är en relativt liten badplats. Stranden ugörs av gräsytor och närmast strandkanten sand. Det blir relativt snabbt djupt. Stranden är av skogskaraktär med tallar. Det finns en del gräsartad vegetation i strandkanten.

Grillplats, torrklosett (handikappsanpassat)

Vattnet i Fjällnora Naturistbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,3°C uppmätt 2021-06-10.

Vattenkvalitet: Badvattnet Ramsen, Fjällnora Naturistbad är inte utpekad vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten och därmed heller inte klassad enligt direktivet

Fjällnora Naturistbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2021-06-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-10 21.3°C Tjänligt Nej 2 1
2021-06-07 20.1°C Tjänligt Nej 3 3
2020-07-24 21.0°C Tjänligt Nej <4 <1
2020-06-29 24.8°C Tjänligt Ingen uppgift 17 10
2020-06-08 17.1°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fjällnora Naturistbad

Fjällnorabadet

Fjällnorabadet ligger i sjön Trehörningen, som är ca 1,3 km², i Uppland. På badplatsen finns omklädningshytter, bryggor, hopptorn, flytbrygga och en 100 m lång sandstrand. Badplatsen är försedd med ramp och brygga för funktionshindrade. På området finns även en separat naturistbadplats. Hundbadplats finns 600 m från badet. Badvattnet Fjällnorabadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Norrsjön, Eda

Badplats Norrsjön, Eda ligger i Tierp i Uppsala län.
Läs mer…

Lötsjön, Borgardalsbadet

Lötsjön är en liten insjö, 0,6km², som ligger i Uppland. Badplatsen har bryggor och en 50 m lång sandstrand och intill badet finns en hopplattform. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Borgardalsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Borgardalsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Funbosjön, Näsuddsbadet

Näsuddsbadet ligger i Funbosjöns (1,8 km²) norra del, i Uppland. Här finns omklädningshytter och bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Funbosjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Näsuddsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Näsuddsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Valloxen, Brunnbybadet

Badplats Valloxen, Brunnbybadet ligger i Tierp i Uppsala län.
Läs mer…