Badplats Fjällnorabadet

Betyg: 3/5 (3 röster)

Badplats Fjällnorabadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Fjällnorabadet ligger i sjön Trehörningen, som är ca 1,3 km², i Uppland. På badplatsen finns omklädningshytter, bryggor, hopptorn, flytbrygga och en 100 m lång sandstrand.

Badplatsen är försedd med ramp och brygga för funktionshindrade. På området finns även en separat naturistbadplats. Hundbadplats finns 600 m från badet. Badvattnet Fjällnorabadet är registrerat som sk. EU-bad av Uppsala kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Fjällnorabadet ligger i sjön Trehörningen i Uppsala kommun. Det är en stor badplats. Badet ligger i en bukt och består av gräs och närmast vattnet en 100 m lång sandstrand. På centrala delar av stranden är det mest lövträd men ut mot kanterna finns barrträd. Botten utgörs av sand och det finns några stora stenar.

Servering, grillplatser, toaletter, dusch, campingstugor, rullstolsramp och omklädningsrum. Alla serviceanläggningar handikappanpassade.

Vattnet i Fjällnorabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,2°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ekologisk status måttlig Kemisk status god

Fjällnorabadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.2°C Tjänligt Nej 26 10
2020-07-24 20.0°C Tjänligt Nej <11 <11
2020-06-29 23.6°C Tjänligt Nej 19 <4
2020-06-08 17.0°C Tjänligt Nej <1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fjällnorabadet

Fjällnora Naturistbad

Fjällnoras naturistbad ligger i sjön Ramsen, som är 0,4 km², i Uppsala kommun, Uppland. Badplatsen har en knappt 10 m lång strand med bryggor. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Fjällnora naturistbad samt dess provtagningspunkt visas på karta fjällnoranaturistbad_xx.jpeg
Läs mer…

Norrsjön, Eda

Badplats Norrsjön, Eda ligger i Tierp i Uppsala län.
Läs mer…

Lötsjön, Borgardalsbadet

Lötsjön är en liten insjö, 0,6km², som ligger i Uppland. Badplatsen har bryggor och en 50 m lång sandstrand och intill badet finns en hopplattform. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Borgardalsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Borgardalsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Funbosjön, Näsuddsbadet

Näsuddsbadet ligger i Funbosjöns (1,8 km²) norra del, i Uppland. Här finns omklädningshytter och bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Funbosjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Näsuddsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta Näsuddsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Valloxen, Brunnbybadet

Badplats Valloxen, Brunnbybadet ligger i Tierp i Uppsala län.
Läs mer…