Badplats Mälaren, Lövstabadet

Betyg: 5/5 (3 röster)

Badplats Mälaren, Lövstabadet ligger i Stockholm i Stockholms län. Lövstabadet ligger vid Mälarens norra strand och har de senaste två åren klassats som Utmärkt.

Badplatsen ligger i en bukt i Mälaren i anslutning till Kyrkhamnsvägen, Lövsta. En grusväg leder ner till badet som har en sandstrand, ca 100 m lång, och gräsmatta samt en badbrygga. De närmaste omgivningarna består av skog och öppna fält. Norr om badplatsen finns en golfbana och i öster ligger en båtklubb. Ytterligare en bit österut finns ett område som tidigare nyttjats som soptipp men där verksamheten nu är avslutad.

Tillgängligheten med kollektiva färdmedel är begränsad. Det finns en liten parkeringsplats i anslutning till badplatsen. Vid badet finns mobila torrklosetter och omklädningsrum. Det finns ett café i anslutning till badet. Under sommaren används platsen till fritidsverksamhet. Lekplats finns.

Vattnet i Mälaren, Lövstabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Mälaren-Görväln har God ekologisk status samt God kemisk ytvattenstatus.

Mälaren, Lövstabadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 18.0°C Tjänligt Nej 17 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 5 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 5 <10
2020-07-28 19.0°C Tjänligt Nej 11 30
2020-07-16 19.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-07-14 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 460 60
2020-06-30 19.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-15 18.0°C Tjänligt Nej 21 10
2020-06-02 15.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2020-08-11)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Lövstabadet 2019-08-01

Den är utmärkt både för oss i området o de som kommer längre ifrån, önskar att barnen kan cykla ner o bada där när de blir större.

Badplatser i närheten av Mälaren, Lövstabadet

Hässelby, Allmänna badet V

Hässelby allmänna bad ligger i Mälaren. Badet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Hässelby strandbad

Badplats Hässelby strandbad ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Baset

Baset är en kort sandstrand vid Mälaren ca 5 km från Jakobsbergs centrum. Det är beläget bakom ön Skäftingeholmen. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Görväln i Mälaren som har god vattenkvalitet.
Läs mer…

Medley Jakobsbergs simhall

Badplats Medley Jakobsbergs simhall ligger i Järfälla i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Görvälnsbadet

Görvälnsbadet ligger utmed Mälarens strand i Järfälla kommun ca 5 km från centrum. Badet är en sandstrand på ca 200 m. Badet är klassat som ett EU-bad av Järfälla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badet utgör en del av bassängen Görväln i Mälaren, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…