Badplats Mälaren, Görvälnsbadet

Betyg: 3/5 (5 röster)

Badplats Mälaren, Görvälnsbadet ligger i Järfälla i Stockholms län. Görvälnsbadet ligger utmed Mälarens strand i Järfälla kommun ca 5 km från centrum. Badet är en sandstrand på ca 200 m.

Badet är klassat som ett EU-bad av Järfälla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badet utgör en del av bassängen Görväln i Mälaren, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger utmed stranden av Mälaren i Järfälla kommun. Stranden är av sand, cirka 200 m lång och badbryggor finns sommartid utlagda i en sluten form. Vattendjupet blir fort ca 1,5- 2 m bara 5 m ut från stranden.

Vattenklosetter anslutna till sluten tank finns vid serveringen. Servering finns med kaffe och varma rätter från grill. BDT vatten från serveringsbyggnaden går till en slamavskiljare och infiltrationsanläggning. Bussturer från Jakobsbergs centrum går under sommartid (maj-juni) fram till badplatsen. I Jakobsberg vid Mälarvägens slut ligger Görvälnsbadet. Här finns det gott om parkeringsplatser. Badet når du efter en skogspromenad på 3 minuter. Handikapparkering (2 st platser) finns längst nere vid badområdets början. Badet erbjuder stora sluttande gräsytor, omklädningsrum, lekplats, gungor, beachvolleyplan och en caféteria (öppet juni-aug). I vattnet bryggor formade som ett U. Lekplats Ja, 1 st Grillplats Ja, 2 st Kanotuthyrning Nej Dusch Ja, 2 st Toalett Ja, 4 st + 2 st skötrum/handikapptoaletter

Vattnet i Mälaren, Görvälnsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 13,0°C uppmätt 2021-06-01.

Vattenkvalitet: Mälaren - Görväln, Norrströms avrinningsområde har god ekologisk kvalitet och god kemisk ytvattenstatus. Vattenkvaliteten har varit utmärkt de senaste tre åren. Vattnet strömmar från norr till söder utanför badbryggorna och det finns inga utsläpp från toaletter i närheten.

Mälaren, Görvälnsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 13°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 13.0°C Tjänligt Nej 3 2
2020-06-23 8.0°C Tjänligt Nej <1 1
2020-05-25 12.0°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2017-07-16)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälaren, Görvälnsbadet

Görvärlsbadet

Badplats Görvärlsbadet ligger i Järfälla i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Baset

Baset är en kort sandstrand vid Mälaren ca 5 km från Jakobsbergs centrum. Det är beläget bakom ön Skäftingeholmen. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Görväln i Mälaren som har god vattenkvalitet.
Läs mer…

Mälaren, Bruket

Bruket är en badplats vid stranden av Mälaren, Järfälla kommun. Det är beläget på väg ut mot Görvälns slott och har en 10 m lång strand och något dyig botten. Badet är klassat som kommunalt bad av Järfälla kommun. Badet utgör en del av Mälaren- Görvälnbassängen.
Läs mer…

Mälaren, Kallhällsbadet

Kallhällsbadet ligger utmed Mälarens strand nära Kallhälls pendeltågsstation. Badet är klassat som ett EU-bad av Järfälla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Mälarens Görvälnbassäng, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Mälaren omfattar ca 800 ha vattenyta inom kommunen.
Läs mer…

Medley Jakobsbergs simhall

Badplats Medley Jakobsbergs simhall ligger i Järfälla i Stockholms län.
Läs mer…