Badplats Hässelby, Allmänna badet V

Betyg: 4/5 (4 röster)

Badplats Hässelby, Allmänna badet V ligger i Stockholm i Stockholms län. Hässelby allmänna bad ligger i Mälaren. Badet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.

Badplatsen ligger inne i en bukt i Mälaren, i anslutning till Fagerstrand, Hässelby Villastad. Badet är uppdelat i två delar med en udde/träd mellan. Det finns en liten sandstrand, ca 50 m, i öst och i väst bryggbad med två bryggor och trädäck längs klippan mellan dem. Vass växer i anslutning till östra delen av badet. Badet är omgivet av park och villabebyggelse.

Två mobila torrklosetter, en mobil liten friggebod bredvid för bemannad fritidsverksamhet under sommaren. Parkering i anslutning till badet saknas.

Vattnet i Hässelby, Allmänna badet V är tjänligt m. anm.. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Mälaren-Görväln har God ekologisk status samt God kemisk ytvattenstatus.

Hässelby, Allmänna badet V hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt m. Anm.
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 18.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 410 20
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 43 10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 43 10
2020-07-28 19.0°C Tjänligt Nej 16 <10
2020-07-21 19.0°C Tjänligt Nej 8 <10
2020-07-14 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 3 120
2020-06-30 19.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-15 18.0°C Tjänligt Nej 30 <10
2020-06-02 15.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hässelby, Allmänna badet V

Hässelby strandbad

Badplats Hässelby strandbad ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Lövstabadet

Lövstabadet ligger vid Mälarens norra strand och har de senaste två åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Maltesholmsbadet V

Maltesholmsbadet är ett relativt stort bad och ligger vid Mälarens norra strand. Badet har två kontollpunkter, Maltesholmsbadet V och Maltesholmsbadet Ö. Maltesholmsbadet V har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Maltesholmsbadet Ö

Maltesholmsbadet är ett relativt stort bad och ligger vid Mälarens norra strand. Badet har två kontollpunkter, Maltesholmsbadet V och Maltesholmsbadet Ö. Maltesholmsbadet V har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Vällingby sim- och idrottshall

Badplats Vällingby sim- och idrottshall ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…