Badplats Mälaren, Baset

Badplats Mälaren, Baset ligger i Järfälla i Stockholms län. Baset är en kort sandstrand vid Mälaren ca 5 km från Jakobsbergs centrum. Det är beläget bakom ön Skäftingeholmen.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Görväln i Mälaren som har god vattenkvalitet.

Badet ligger bakom ön Skäftingeholmen i Mälaren och nås bäst med bil ca 5 km från Jakobsbergs centrum. Sandstranden är kort och omges av vassruggar. Vattendjupet är grunt och det finns en brygga ut i vattnet. 30 m söder om badplatsen rinner en liten bäck ut i vattnet. Strömningen på vattnet i badet är från norr till söder.

Badet är beläget vid Aspnäskyrkans strandservering Baset i en byggnad ca 40m från stranden. Det finns toaletter och ett enskilt avlopp som hör till badets servering. Avloppet med infiltrationsbädd har sitt utlopp vid norra änden av sandstranden.

Vattnet i Mälaren, Baset är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2012-08-06.

Vattenkvalitet: Mälaren - Görväln har god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2012-08-06
Vattenkvalitet: Tjänligt
2012-08-06
Rapporterade temperaturer:
24°C  (2018-06-25)
21°C  (2018-06-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälaren, Baset

Mälaren, Görvälnsbadet

Görvälnsbadet ligger utmed Mälarens strand i Järfälla kommun ca 5 km från centrum. Badet är en sandstrand på ca 200 m. Badet är klassat som ett EU-bad av Järfälla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badet utgör en del av bassängen Görväln i Mälaren, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Görvärlsbadet

Badplats Görvärlsbadet ligger i Järfälla i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Bruket

Bruket är en badplats vid stranden av Mälaren, Järfälla kommun. Det är beläget på väg ut mot Görvälns slott och har en 10 m lång strand och något dyig botten. Badet är klassat som kommunalt bad av Järfälla kommun. Badet utgör en del av Mälaren- Görvälnbassängen.
Läs mer…

Medley Jakobsbergs simhall

Badplats Medley Jakobsbergs simhall ligger i Järfälla i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Lövstabadet

Lövstabadet ligger vid Mälarens norra strand och har de senaste två åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…