Badplats Storahults strand

Betyg: 2/5 (4 röster)

Badplats Storahults strand ligger i Båstad i Skåne län. Storahults strand är en ca 900 m lång sandstrand i Skälderviken. Stranden ligger i södra delen av Båstads kommun på gränsen till Ängelholms kommun.

Storahults strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Skälderviken med Storahults strand och platsen för provtagning visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen tillfredställande enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Storahults strand är en ca 900 m lång och 15-20m bred sandstrand med enstaka stensamlingar nedanför en 50-100 m bred gräshed. Badet är långgrunt med sandbotten. Norr om stranden ligger Lerviks småbåtshamn och söder om stranden ligger Vejbystrand (Ängelholms kommun). Hela stranden ligger inom Storahults naturreservat. Service Parkering, toaletter, soptunnor. Kvalitet Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.3272 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.7567 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Tillfredställande kvalitet 2009 Tillfredställande kvalitet 2008 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Bäckar som har utlopp på/intill stranden. Potentiell tillfällig förorening vid kraftiga regn pga av läckage från gödslad mark uppströms. låg relevans Betesdrift söder om stranden. Tillfällig risk för förorening från djurhållning vid kraftig nederbörd. Badvattenprofil för Storahults strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Storahults strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor.

Vattnet i Storahults strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.

Storahults strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.0°C Tjänligt Nej 10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Ingrid olanders 2020-08-05

Vad beror det på att vattnet är otjänligt i Stora Hult? Sorgligt!! Är d något man från kommunen kan göra åt detta problem? Mvh ingrid o

Badplatser i närheten av Storahults strand

Vejbystrand N

Badplats Vejbystrand N ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Vejbystrand S

Vejbystrand ligger i Skälderviken, ca 12 km nordväst om Ängelholms centrum. Badet är registrerat som ett EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Hundbad, Vistorps hamn

Badplats Hundbad, Vistorps hamn ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Magnarps hed

Badplats Magnarps hed ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Segelstorps strand

Segelstorps strand är en ca 1 km lång sandstrand vid Skälderviken. Den sträcker sig mellan Vistorpshamn i söder och Ängelsbäcks strand i norr. Segelstorps strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Segelstorps strand med Skälderviken visas på kartan med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor markerade. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen utmärkt enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…