jinnelov
Foto: jinnelov @Flickr.

Badplats Storahults strand

Betyg: 3.1/5 (9 röster)

  • Vattentemp(satellit):
  • 3.5°C
  • 2023-01-31

Badplats Storahults strand ligger i Båstad i Skåne län. Storahults strand är en ca 900 m lång sandstrand i Skälderviken. Stranden ligger i södra delen av Båstads kommun på gränsen till Ängelholms kommun.

Storahults strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Skälderviken med Storahults strand och platsen för provtagning visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen tillfredställande enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Storahults strand är en ca 900 m lång och 15-20m bred sandstrand med enstaka stensamlingar nedanför en 50-100 m bred gräshed. Badet är långgrunt med sandbotten. Norr om stranden ligger Lerviks småbåtshamn och söder om stranden ligger Vejbystrand (Ängelholms kommun). Hela stranden ligger inom Storahults naturreservat. Service Parkering, toaletter, soptunnor. Kvalitet Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.3272 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.7567 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Tillfredställande kvalitet 2009 Tillfredställande kvalitet 2008 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Bäckar som har utlopp på/intill stranden. Potentiell tillfällig förorening vid kraftiga regn pga av läckage från gödslad mark uppströms. låg relevans Betesdrift söder om stranden. Tillfällig risk för förorening från djurhållning vid kraftig nederbörd. Badvattenprofil för Storahults strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Storahults strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor.

Vattnet i Storahults strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur via satellit var 3,5°C uppmätt 2023-01-31. Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus..

UV-index
20:00
0
21:00
0
22:00
0
23:00
0
00:00
0
01:00
0
Storahults strand på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-08 17.8°C Tjänligt Nej 3 10
2022-08-01 18.8°C Tjänligt Nej 4 <10
2022-07-25 19.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2022-07-18 18.1°C Tjänligt Nej 15 <10
2022-07-11 18.0°C Tjänligt Nej 12 <10
2022-07-04 20.1°C Tjänligt Nej 2 <10
2022-06-27 20.8°C Tjänligt Nej 3 <10
2022-06-21 17.2°C Tjänligt Nej <3 <10
2022-06-13 17.1°C Tjänligt Nej 6 30
2022-06-07 15.3°C Tjänligt Nej <1 <10
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Storahults strand

jinnelov
Foto: jinnelov @Flickr.
jimsandkvist
Foto: jimsandkvist @Flickr.
Har du en bra bild från Storahults strand?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Storahults strand

Ingrid olanders 2020-08-05
Vad beror det på att vattnet är otjänligt i Stora Hult? Sorgligt!! Är d något man från kommunen kan göra åt detta problem? Mvh ingrid o
Vad tycker du om badplatsen?

Populära badplatser i Båstad

Helle Krog
Foto: Helle Krog CC BY 3.0
Skansenbadet, Båstad hamn Skansenbadet ligger centralt i Båstad, väster om hamnen. Badet är en bred sandstrand. Badplatsen är klassat som EU-ba...
L T Pettersson
Foto: L T Pettersson CC BY-SA 3.0
Eskilstorps, Hemmeslövs strand Eskilstorps Strand är en ca två kilometer lång sandstrand vid Laholmsbukten. Den sträcker sig från Stensåns mynning o...
Håkan Dahlström from Malmö, Sweden
Foto: Håkan Dahlström from Malmö, Sweden CC BY 2.0
Morgonbryggan, Torekovs hamn Morgonbryggan i Torekov är en badplats med en 150 m lång sandstrand och en badbrygga. Badplatsen ligger i Torekov, vä...
Håkan Andersson
Foto: Håkan Andersson CC BY-SA 4.0
Hovs Hallar Badplatsen Hovs Hallar ligger i Båstad i Skåne län.
Helle Krog
Foto: Helle Krog CC BY 3.0
Norrviken Badplatsen Norrviken ligger i Båstad i Skåne län.

Badplatser nära Storahults strand

Vejbystrand N ⟼ 1.3 km bort
Badplats Vejbystrand N ligger i Ängelholm i Skåne län.
Vejbystrand S ⟼ 2 km bort
Vejbystrand ligger i Skälderviken, ca 12 km nordväst om Ängelholms centrum. Badet är registrerat som ett EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG.
Hundbad, Vistorps hamn ⟼ 3.1 km bort
Badplats Hundbad, Vistorps hamn ligger i Båstad i Skåne län.
Magnarps hed ⟼ 3.2 km bort
Badplats Magnarps hed ligger i Ängelholm i Skåne län.
Segelstorps strand ⟼ 3.3 km bort
Segelstorps strand är en ca 1 km lång sandstrand vid Skälderviken. Den sträcker sig mellan Vistorpshamn i söder och Ängelsbäcks strand i norr. Segelstorps strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Segelstorps strand med Skälderviken visas på kartan med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor markerade. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen utmärkt enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Magnarps Strand ⟼ 3.6 km bort
Badplats Magnarps Strand ligger i Ängelholm i Skåne län.
Magnarp ⟼ 4 km bort
Badplats Magnarp ligger i Ängelholm i Skåne län.
Björkhagen ⟼ 4.8 km bort
Badplats Björkhagen ligger i Ängelholm i Skåne län.
Skepparkroken ⟼ 5.8 km bort
Badplats Skepparkroken ligger i Ängelholm i Skåne län.
Glimminge Plantering ⟼ 6.1 km bort
Badplats Glimminge Plantering ligger i Båstad i Skåne län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Båstads kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.