Badplats Morgonbryggan, Torekovs hamn

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Morgonbryggan, Torekovs hamn ligger i Båstad i Skåne län. Morgonbryggan i Torekov är en badplats med en 150 m lång sandstrand och en badbrygga. Badplatsen ligger i Torekov, väster om hamnen.

Morgonbryggan är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbuktens kustvatten rapporterat i ramdirektivet för vatten. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen bra enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Morgonbryggan har en 150 m lång sandstrand med inslag av sten och kobbar. Badplatsen är långgrund med sandbotten. En badbrygga finns vid badplatsen. Badvattnet utgör Torekovs västra kustremsa. Service Parkering, toaletter, soptunnor, kiosk, restaurang. Kvalitet Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvatten status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.4264 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.6217 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Bra kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Bra kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Småbåtshamn. Potentiell tillfälligt förorening av oljeprodukter. låg relevans Väderötrafiken (passagerartrafik mellan Torekov och Hallands Väderö). Potentiell tillfällig förorening av oljeprodukter. Badvattenprofil för Morgonbryggan, Torekovs hamn Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Morgonbryggan, Torekovs hamn Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor, kiosk, restaurang.

Vattnet i Morgonbryggan, Torekovs hamn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvatten status.

Morgonbryggan, Torekovs hamn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-08-03 17.7°C Tjänligt Nej 36 52
2020-07-27 18.0°C Tjänligt Nej 21 49
2020-07-13 16.1°C Tjänligt Nej 1 35
2020-07-09 16.8°C Tjänligt Nej <1 37
2020-07-06 - Otjänligt Nej 14 1414
2020-07-03 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 115 21
2020-07-01 19.6°C Otjänligt Nej 5 649
2020-06-29 19.9°C Otjänligt Nej 18 517
2020-06-15 17.0°C Tjänligt Nej 1 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Morgonbryggan, Torekovs hamn

Ydrehall Torekov

Badplats Ydrehall Torekov ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Torekovs strand

Torekovs strand är en ca 600 m lång sandstrand vid Bjärehalvöns västra kust. Stranden ligger centralt i Torekov mellan hamnen och Andre bäck. Torekovs sandstrand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbuktens kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Laholmsbuktens kustvatten med Torekovs strand och platsen för provtagning och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen dålig enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Torekov

Badplats Torekov ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Hallands Väderö

Badplats Hallands Väderö ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Rammsjö

Badplats Rammsjö ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…