Badplats Torekovs strand

Badplats Torekovs strand ligger i Båstad i Skåne län. Torekovs strand är en ca 600 m lång sandstrand vid Bjärehalvöns västra kust. Stranden ligger centralt i Torekov mellan hamnen och Andre bäck.

Torekovs sandstrand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbuktens kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Laholmsbuktens kustvatten med Torekovs strand och platsen för provtagning och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen dålig enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Torekovs sandstrand är en ca 600 m lång sandstrand. Badet är långgrunt och har sandbotten. Ovanför den 20-30 m breda sandremsan finns gräsbevuxna sandvallar. Två badbryggor finns på stranden. Service Parkering, toaletter, soptunnor, kiosk, cafe, restaurang, badbryggor Kvalitet Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.4308 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.6315 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Dålig kvalitet 2009 Dålig kvalitet 2008 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Småbåtshamn. Tillfällig förorening av oljeprodukter från fritidbåtar. låg relevans Väderötrafiken (passagerartrafik mellan Torekov och Hallands Väderö). Potentiell tillfällig förorening av oljeprodukter. låg relevans Bäckar som har utlopp på/intill stranden. Potentiell tillfällig förorening vid kraftiga regn pga av läckage från gödslad mark uppströms. Badvattenprofil för Torekovs strand Sammhällsbyggnadsförvaltningen (Miljöavd.), Båstads kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Badvattenprofil för Torekovs strand Sammhällsbyggnadsförvaltningen (Miljöavd.), Båstads kommun Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Utredning om orsakerna till den dåliga badvattenkvaliten. Miljöavdelningen 2011 Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor, kiosk, cafe, restaurang, badbryggor

Vattnet i Torekovs strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,6°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.

Torekovs strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.6°C Tjänligt Nej 50 50
2020-08-03 17.9°C Otjänligt Nej 1413 >2420
2020-07-31 17.7°C Otjänligt Nej 8 >2420
2020-07-29 17.2°C Otjänligt Nej 12 517
2020-07-27 17.9°C Tjänligt m. Anm. Nej 364 24
2020-07-13 16.1°C Tjänligt Nej 1 36
2020-06-29 20.0°C Tjänligt Nej 11 38
2020-06-15 17.2°C Tjänligt Nej 5 2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Torekovs strand

Ydrehall Torekov

Badplats Ydrehall Torekov ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Morgonbryggan, Torekovs hamn

Morgonbryggan i Torekov är en badplats med en 150 m lång sandstrand och en badbrygga. Badplatsen ligger i Torekov, väster om hamnen. Morgonbryggan är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbuktens kustvatten rapporterat i ramdirektivet för vatten. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen bra enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Torekov

Badplats Torekov ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Hallands Väderö

Badplats Hallands Väderö ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Rammsjö

Badplats Rammsjö ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…