Badplats Skansenbadet, Båstad hamn

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Skansenbadet, Båstad hamn ligger i Båstad i Skåne län. Skansenbadet ligger centralt i Båstad, väster om hamnen. Badet är en bred sandstrand.

Badplatsen är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG och har dessutom Blå flagg status. Ett flertal servicefunktioner finns vid badplatsen. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad i enligt ramdirektivet för vatten. Skansenbadet med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor utmärkta visas på kartan. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen bra enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Skansenbadet är en ca 300 m lång och 50 m bred sandstrand i centrala Båstad, väster om hamnen. Badet är långgrunt med sandbotten och ovanför strandremsan finns gräsbevuxna sanddynor. Badplatsen har Blå Flagg. Vid badplatsen finns badbrygga, badflotte och trätraller ut till vattnet. Service Parkering, toaletter, soptunnor, omklädningsrum, duschar, kiosk, cafe, restaurang, lekplats, volleybollnät, solstols- och parasolluthyrning, badbrygga, badflotte. Kvalitet Otillfredställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.4363 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.8405 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Bra kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Bra kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Småbåtshamn. Tillfällig förorening av oljeprodukter från fritidsbåtar. Badvattenprofil för Skansenbadet, Båstad hamn Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Skansenbadet, Båstad hamn Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor, omklädningsrum, duschar, kiosk, cafe, restaurang, lekplats, volleybollnät, solstols- och parasolluthyrning, badbrygga, badflotte.

Vattnet i Skansenbadet, Båstad hamn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Otillfredställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.

Skansenbadet, Båstad hamn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 18.0°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-06-07 18.2°C Tjänligt Nej 20 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
19°C  (2021-06-16)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Skansenbadet, Båstad hamn

Båstad Kallbadhus

Badplats Båstad Kallbadhus ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Malens havsbad

Malens havsbad är en drygt 1 km lång sandstrand som sträcker sig från centrala Båstad till Hemmeslövs strand och Stensåns mynning.Malens havsbad är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten som utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Malens havsbad med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen bra enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Hundbad, Hemmeslöv

Badplats Hundbad, Hemmeslöv ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Hemmeslövs Strand

Badplats Hemmeslövs Strand ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Eskilstorps strand

Eskilstorps Strand är en ca två kilometer lång sandstrand vid Laholmsbukten. Den sträcker sig från Stensåns mynning och norr ut mot Laholms kommun där den övergår i Skummeslövs strand. De första 150 m från Stensån är hundbad. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Laholmsbukten med Eskilstorps strand och platsen för provtagning och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen dålig enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…