Badplats Vejbystrand N

Betyg: 3/5 (1 röst)

Badplats Vejbystrand N är ett havsbad i Ängelholm i Skåne län.

Vattnet i Vejbystrand N är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vejbystrand N hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.5°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-06-07 18.5°C Tjänligt Nej 10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vejbystrand N

Vejbystrand S

Vejbystrand ligger i Skälderviken, ca 12 km nordväst om Ängelholms centrum. Badet är registrerat som ett EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Storahults strand

Storahults strand är en ca 900 m lång sandstrand i Skälderviken. Stranden ligger i södra delen av Båstads kommun på gränsen till Ängelholms kommun. Storahults strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Skälderviken med Storahults strand och platsen för provtagning visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen tillfredställande enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Magnarps hed

Badplats Magnarps hed ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Magnarps Strand

Badplats Magnarps Strand ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Magnarp

Badplats Magnarp ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…