Badplats Glimminge strand

Badplats Glimminge strand ligger i Båstad i Skåne län. Glimminge strand är en ca 500 m lång sandstrand vid Bjärekusten i Skälderviken. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av Skäldervikens ytvattenförekomst rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Glimminge strand med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen tillfredställande enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Glimminge strand är en ca 500 m lång sandstrand. Stranden är långgrund med sandbotten och ovanför den 20-30 m breda sandstrandsremsan växer gräs och vass innan tallskogen och fritidshusområdet Glimminge plantering tar vid. Badbrygga och badflotte finns vid badplatsen. Service Parkering, toaletter, soptunnor, kiosk, badbrygga och badflotte. Kvalitet Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.3780 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.6890 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Dålig kvalitet 2011 Bra kvalitet 2010 Dålig kvalitet 2009 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Bäckar som har utlopp på/intill stranden. Potentiell tillfällig förorening vid kraftiga regn pga av läckage från gödslad mark uppströms. låg relevans Betesdrift norr om stranden. Tillfällig risk för förorening från djurhållning vid kraftig nederbörd. Badvattenprofil för Glimminge strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Glimminge strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor, kiosk, badbrygga och badflotte.

Vattnet i Glimminge strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,3°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.

Glimminge strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.3°C Tjänligt Nej 30 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Anna 2017-08-07

Min dotter blev kraftigt magsjuk, förmodligen efter bad på Glimminge Plantering 20/7 2017.

Badplatser i närheten av Glimminge strand

Glimminge Plantering

Badplats Glimminge Plantering ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Rammsjö

Badplats Rammsjö ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Segelstorps strand

Segelstorps strand är en ca 1 km lång sandstrand vid Skälderviken. Den sträcker sig mellan Vistorpshamn i söder och Ängelsbäcks strand i norr. Segelstorps strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Segelstorps strand med Skälderviken visas på kartan med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor markerade. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen utmärkt enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Hundbad, Vistorps hamn

Badplats Hundbad, Vistorps hamn ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Torekov

Badplats Torekov ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…