Badplats Vejbystrand S

Betyg: 4/5 (2 röster)

Badplats Vejbystrand S ligger i Ängelholm i Skåne län. Vejbystrand ligger i Skälderviken, ca 12 km nordväst om Ängelholms centrum. Badet är registrerat som ett EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG.

Sandstranden i Vejbystrand är ungefär 1 km lång. Stranden är långgrund och kantad av sanddyner.

I anslutning till badplatsen finns toaletter, dusch och livräddningsutrustning. Intill stranden finns även ett friluftsbad med tempererat havsvatten.

Vattnet i Vejbystrand S är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Skälderviken ligger i den sydligaste delen av Kattegatt. Salthalten som ligger på ca 16 psu i ytvattnet påverkas dels av det salta havsvattnet från Kattegatt och det sötare vattnet från Östersjön. Vattenkvaliteten i Skälderviken påverkas även av de större vattendragen, Rönneå och Vegeå, som rinner ut i viken.

Vejbystrand S hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-08-04 18.9°C Otjänligt Nej 20 310
2020-07-21 18.3°C Tjänligt Nej 20 60
2020-07-14 17.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-09 16.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-07 16.1°C Otjänligt Nej 460 320
2020-06-23 20.2°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vejbystrand S

Vejbystrand N

Badplats Vejbystrand N ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Magnarps hed

Badplats Magnarps hed ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Magnarps Strand

Badplats Magnarps Strand ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Storahults strand

Storahults strand är en ca 900 m lång sandstrand i Skälderviken. Stranden ligger i södra delen av Båstads kommun på gränsen till Ängelholms kommun. Storahults strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Skälderviken med Storahults strand och platsen för provtagning visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen tillfredställande enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Magnarp

Badplats Magnarp ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…