Badplats Segelstorps strand

Badplats Segelstorps strand ligger i Båstad i Skåne län. Segelstorps strand är en ca 1 km lång sandstrand vid Skälderviken. Den sträcker sig mellan Vistorpshamn i söder och Ängelsbäcks strand i norr.

Segelstorps strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Segelstorps strand med Skälderviken visas på kartan med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor markerade. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen utmärkt enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Segelstorps strand är en ca 1 km lång (inklusive Ängelsbäcks strand) sandstrand med en bredd på 20-30 m. Ovanför sandstranden finns ett område med gräsbevuxna sanddynor. Badplatsen är långgrund och har sandbotten. Stranden stäcker sig från Vistorpshamn i söder, där de första 100 m utgör hundbad, och upp till Ängelsbäcks strand i norr. Service Parkering, toaletter, soptunnor, omklädningsrum, duschar, utomhussimbassäng, kiosk, grillplats, volleybollnät. Kvalitet Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.3560 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.7404 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Bäckar som har utlopp på/intill stranden. Potentiell tillfällig förorening vid kraftiga regn pga av läckage från gödslad mark uppströms. låg relevans Betesdrift norr om stranden. Tillfällig risk för förorening från djurhållning vid kraftig nederbörd. låg relevans Småbåtshamn. Tillfälligt läckage av oljeprodukter. Badvattenprofil för Segelstorps strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Segelstorps strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor, omklädningsrum, duschar, utomhussimbassäng, kiosk, grillplats, volleybollnät.

Vattnet i Segelstorps strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.

Segelstorps strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.0°C Tjänligt Nej <10 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Segelstorps strand

Hundbad, Vistorps hamn

Badplats Hundbad, Vistorps hamn ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Glimminge Plantering

Badplats Glimminge Plantering ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Storahults strand

Storahults strand är en ca 900 m lång sandstrand i Skälderviken. Stranden ligger i södra delen av Båstads kommun på gränsen till Ängelholms kommun. Storahults strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Skälderviken med Storahults strand och platsen för provtagning visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen tillfredställande enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Glimminge strand

Glimminge strand är en ca 500 m lång sandstrand vid Bjärekusten i Skälderviken. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av Skäldervikens ytvattenförekomst rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Glimminge strand med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen tillfredställande enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Vejbystrand N

Badplats Vejbystrand N ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…