Badplats Eskilstorps strand

Badplats Eskilstorps strand ligger i Båstad i Skåne län. Eskilstorps Strand är en ca två kilometer lång sandstrand vid Laholmsbukten. Den sträcker sig från Stensåns mynning och norr ut mot Laholms kommun där den övergår i Skummeslövs strand.

De första 150 m från Stensån är hundbad. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Laholmsbukten med Eskilstorps strand och platsen för provtagning och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen dålig enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).

Eskilstorps strand är en ca 2 km lång sandstrand vid Laholmsbukten. Stranden är mycket långgrund med sandbotten. Ovanför den 20-30 m breda sandremsan består naturen av strandgräs, buskar och träd. Badstranden sträcker sig från Stensåns mynning efter hundbadet till Skummeslövs strand i Laholms kommun. Badbryggor finns vid badplatsen. Service Parkering, toaletter, soptunnor, badbrygga, lekplats och bollplank. Kvalitet Otillfredställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.4412 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.8864 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Bra kvalitet 2011 Tillfredställande kvalitet 2010 Dålig kvalitet 2009 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Bäckar och å med utlopp på/intill stranden. Potentiell tillfällig förorening vid kraftiga regn pga av läckage från gödslad mark uppströms. låg relevans Reningsverk norr om stranden (Hedhuset). Tillfälligt utsläpp vid eventuella tekniska problem. Badvattenprofil för Eskilstorps strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun. Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Eskilstorps strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun. Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor, badbrygga, lekplats och bollplank.

Vattnet i Eskilstorps strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,7°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Otillfredställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.

Eskilstorps strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.7°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Eskilstorps strand

Hemmeslövs Strand

Badplats Hemmeslövs Strand ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Hundbad, Hemmeslöv

Badplats Hundbad, Hemmeslöv ligger i Båstad i Skåne län.
Läs mer…

Laholmsbukten, Simvägen

I Laholms kommun pratar man om "stranden" och då refererar man till hela den långa stranden längs Laholmsbukten. Sträckan är på 12 km och inkluderar både Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Längs med hela sträckan kan man bada.
Läs mer…

Malens havsbad

Malens havsbad är en drygt 1 km lång sandstrand som sträcker sig från centrala Båstad till Hemmeslövs strand och Stensåns mynning.Malens havsbad är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten som utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Malens havsbad med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen bra enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…

Skansenbadet, Båstad hamn

Skansenbadet ligger centralt i Båstad, väster om hamnen. Badet är en bred sandstrand. Badplatsen är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG och har dessutom Blå flagg status. Ett flertal servicefunktioner finns vid badplatsen. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad i enligt ramdirektivet för vatten. Skansenbadet med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor utmärkta visas på kartan. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen bra enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…