Badplats Stråkens badplats

Badplats Stråkens badplats är ett insjöbad i Jönköping i Jönköpings län.

Vattnet i Stråkens badplats är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,8°C uppmätt 2020-07-14.

Stråkens badplats hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 16.8°C Tjänligt Nej 1 1
2020-06-16 20.4°C Tjänligt Nej 2 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stråkens badplats

Brittebo lägergård

Badplats Brittebo lägergård ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Munkabobadet

Badplats Munkabobadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Nässjön

Badplats Nässjön ligger i Mullsjö i Jönköpings län.
Läs mer…

Axamobadet

Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån. Sjön är belägen ca 5 km väster om Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m. Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200 meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde.
Läs mer…

Stråken, Campingen

Badplats Stråken, Campingen ligger i Mullsjö i Jönköpings län.
Läs mer…